Sağlık Çalışanlarında İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Anketi

Bu anketin amacı sağlık hizmeti sunumu sırasında işle ilgili sağlık çalışanlarının yaşadığı iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik durum tespiti yapmaktır.

Anket sonuçları Çalışma Gurubumuzun yürüttüğü “Sağlık Çalışanlarının İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarına Yeni Yaklaşım” başlıklı raporunda yer alacaktır.

Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Çalışma Grubu